Sanja Štumberger Kovačič, Ministrstvo za finance: IS MFERAC je z OSEBNIM PORTALOM naredil korak naprej k digitalizaciji
Sreda 16.12.2020, ob 11:45

Ministrstvo za finance v okviru projekta MFERAC razvija poslovni sistem v smeri večje digitalizacije - spreminja obstoječe in oblikuje nove poslovne procese, skrbi za razvoj novih storitev ter povečuje učinkovitost uporabnikov.

V novem razvojnem ciklu projekta MFERAC smo naredili korak naprej k digitalizaciji tudi na kadrovskem področju, saj smo želeli približati MFERAC vsem javnim uslužbencem. Epidemija COVID-19 nam je dala še večji zagon in motivacijo, da smo prioritetno začeli z razvojem Osebnega portala MFERAC in danes se lahko pohvalimo s pilotno postavitvijo na MF in MJU, z letom 2021 pa bomo rešitev dali na voljo vsem zaposlenim, ki imajo obračun stroškov dela v IS MFERAC.

Kaj je osebni portal MFERAC?

Ločeno od obstoječega IS MFERAC smo kreirali novo spletno storitev Mferac - Osebni portal. Namenjena je elektronski vročitvi plačilnih list zaposlenim v državni upravi, ki se jim plače obračunavajo v IS MFERAC. In tukaj se ne bomo ustavili. Ob vzpostavitvi elektronskih plačilnih list bo na osebnem portalu MFERAC omogočeno pregledovanje še nekaterih drugih dokumentov, ki jih delodajalec hrani v sistemu MFERAC v povezavi z zaposlitvijo. Nabor dokumentov za pregled, v elektronski obliki, se bo v bodoče še dopolnjeval in razširil.

Cilj uvedbe Osebnega portala MFERAC:

  • Zmanjšanje materialnih stroškov - - - kopiranje, tiskanje dokumentov.
  • Prihranek na času dela zaposlenih - - - dostava tiskanih dokumentov zaposlenemu.
  • eHramba - - - vse plačilne liste na enem mestu z možnostjo vpogleda v dokumente tudi za nazaj.
  • PDF/A oblika dokumenta - - - berljivost podatkov tudi po nadgradnjah sistema Adobe.
  • Oseben pristop - - - kadarkoli in kjerkoli lahko dostopamo do plačilnih list.
  • Varna elektronska prijava - - - zavarovanje občutljivih podatkov, upoštevanje GDPR.
Generalni sponzor
Partner
Zlati sponzor
Sponzorji
Z nami so
razvoj rešitve bplanet d.o.o.