mag. Peter Geršak, Ministrstvo za javno upravo: Strateški razvoj in ukrepi za digitalizacijo države

Sreda 16.12.2020, ob 09:30
Digitalizacija je danes postala nova normalnost. Tudi zato je ena od prioritet pri razvoju slovenske javne uprave prav pospeševanje digitalne transformacije. Komunikacije postajajo vse bolj digitalne na vseh področjih in tako tudi med državo, državljani in podjetji, saj pomenijo učinkovit in varen način. Vključevanje deležnikov prispeva k boljšemu zaupanju in povečanju uporabe storitev. V tej luči smo tudi zasnovali strateški razvoj novih digitalnih javnih storitev. Pomembno izhodišče je preliminarno poročilo OECD-jevega pregleda slovenske digitalne uprave z dragocenimi ugotovitvami in priporočili za nadaljnji razvoj. Med ključnimi strateškimi ukrepi je priprava strategije Digitalna Slovenija 2030 s pomembnim delom Strategijo digitalne javne uprave. Pomemben strateški dokument je tudi Načrt za okrevanje in razvoj 2021 – 2027 kot podlaga za koriščenje sredstev iz Evropskega Sklada za okrevanje in odpornost, kjer smo v sodelovanju s SVRK in z drugimi resorji skupaj začrtali prioritetna področja in ukrepe v podporo digitalni transformaciji državne uprave. V tem okviru razvijamo digitalne rešitve in storitve, krepimo informacijsko varnost, zagotavljamo stabilno infrastrukturo in podporo zunanjim ter notranjim uporabnikom, vključno z usposabljanjem na področju digitalnih veščin. Prav tako v sodelovanju z resorji in SVRK poteka planiranje kohezijskih sredstev za novo finančno perspektivo 2021 – 2027, kjer je digitalizacija javne uprave pomemben segment. Predstavljena bodo tudi vidnejša področja v podporo digitalizaciji (eUprava, COVID-19 potrdila, SPOT in bolniški list, nova elektronska osebna izkaznica, podatkovno skladišče in poslovna inteligenca Skrinja, semantični analizator in digitalni dvojčki). 
Generalni sponzor
Partner
Zlati sponzor
Sponzorji
Z nami so
razvoj rešitve bplanet d.o.o.