dr. Leon Cizelj, Inštitut Jožef Stefan: Širjenje epidemije COVID19 v Sloveniji: izzivi in perspektive

Sreda 16.12.2020, ob 10:00
Širjenje epidemije je verižna reakcija, ki jo v matematičnem jeziku lahko popišemo kot eksponentno širjenje. Takšni procesi so človeški intuiciji tuji in jih je mogoče uspešno napovedovati le s pomočjo matematičnih orodij. Za uspešno napovedovanje je ključno, da so matematična orodja, podatki in analitiki optimalno usklajeni. Doma razvita orodja zelo olajšajo prilagajanje spremenljivi kvaliteti in količini razpoložljivih podatkov. Izjemno pomembno je tudi, da delamo z domačimi podatki. Dogajanje v tujini je seveda pomembno razumeti, a kljub temu večinoma ni dobra osnova za napovedovanje razvoja epidemije pri nas. V prispevku bomo predstavili ključne gradnike naših napovedi, s katerimi že od marca 2020 vsak dan razmeroma natančno napovedujemo razvoj COVID-19 epidemije v Sloveniji. Dotaknili se bomo tudi najpomembnejših izzivov, med katere sodi tudi nujna uvrstitev tovrstnih dejavnosti v nacionalno kritično infrastrukturo.
Generalni sponzor
Partner
Zlati sponzor
Sponzorji
Z nami so
razvoj rešitve bplanet d.o.o.