dr. Alenka Žužek Nemec, mag. Tatjana Mizori Zupan, Suzana Muljavec Kahne, Ministrstvo za javno upravo: eVročanje

Sreda 16.12.2020, ob 11:00
Na Ministrstvu za javno upravo (v nadaljevanju MJU) smo vzpostavili državni informacijski sistem za elektronsko vročanje dokumentov SI-CeV, ki bo pomembno razbremenil številne institucije, državljanom pa olajšal pot, ki jo porabijo za sprejem pošiljk oz. dokumentov. V prvi fazi je storitev na voljo vladnim službam, večini ministrstvom, organom v sestavi ministrstev, upravnim enotam, centrom za socialno delo ter drugim institucijam javne uprave. Gre za več kot 100 institucij, ki uporabljajo centralne elektronske evidence dokumentartnega gradiva, s katerimi upravlja MJU, t.j. SPIS 1.45 (upravne enote in nekateri drugi organi), SPIS 4 in informacijski sistem Krpan. Vse zajete institucije lahko od 23. novembra 2020 dalje vročajo dokumente državljanom v varne predale eUprave, lahko pa si elektronsko vročajo tudi medsebojno, saj so glavni predali institucij javne uprave, s katerimi upravlja MJU, postali varni elektronski predaji za prejem in vročanje elektronskih pošiljk. V naslednji fazi, ki naj bi bila predvidoma realizirana do marca 2021, je predvideno e-vročanje državljanom tudi širše, v varne predale drugih ponudnikov varnih predalov in varne predale drugih elektronskih evidenc dokumentarnega gradiva. V prispevku bo prikazano elektronsko vročanje tako z vidika državljanov kot tudi z vidika institucij, ki uporabljajo SPIS 4 kot centralno elektronsko evidenco dokumentarnega gradiva.
Generalni sponzor
Partner
Zlati sponzor
Sponzorji
Z nami so
razvoj rešitve bplanet d.o.o.